Sistem Kasta Dalam Agama Hindu

Dari keempat kasta tersebut yang tertinggi menurut sistem kasta adalah Brahmana, karena dalam buku ke-10 Rig-Veda yang memuat tentang sistem warna tertulis: "golongan Brahmana keluar dari mulut Dewa Brahmana, golongan Ksatria dari tanganya, Waisya dari paha atau perutnya, Sudra keluar dari telapak kakinya".Selain karena kasta ini ada hubungannya dengan tradisi, agama, dan identitas masyarakat Bali, saat ini sistem kasta tidak begitu besar memengaruhi kehidupan sosial, nilai dari kasta hanya berlaku dalam berkomunikasi, identitas silsilah keturunan, dan dalam hal terkait upacara agama, jadi tidak ada memengaruhi pelayanan publik.A. PENDAHULUAN Kasta dari bahasa Portugis adalah pembagian masyarakat. Kasta yang sebenarnya merupakan perkumpulan tukang-tukang, atau orang-orang ahli dalam bidang tertentu, semestinya harus dibedakan dari warna atau Catur Warna (Hindu), karena memang pengertian di antara kedua istilah ini tidak sama. Pembagian manusia dalam masyarakat agama Hindu: Warna Brahmana, para pekerja di bidangSISTEM KASTA DALAM AGAMA HINDU Kasta adalah suatu tingkatan kelas sosial yang digunakan dalam budaya masyarakat Hindu di masa silam untuk mengelompokan masyarakat berdasarkan kelas sosialnya. Pembahagian masyarakat berlaku dalam masyarakat India dan majoriti mereka adalah orang Hindu.Sistem kasta ada pada kerajaan-kerajaan bercorak agama Hindu yang sangat ketat menilai tingkatan kehidupan manusia. Di kerajaan Kutai terdapat dua golongan kasta yang memegang pengaruh penting dalam perkembangan masyarakat di sekitar kerajaan, yaitu golongan Brahmana dan Ksatria. Sistem kasta hanya dapat dipakai pada mereka yang beragama Hindu.

Apakah umat Hindu di Indonesia masih menerapkan sistem

Tidak ada sistem kasta dalam Hindu. Itu hanyalah kesalahpahaman yang sudah terjadi selama berabad-abad. Yang ada dalam ajaran Hindu adalah Catur Varna yaitu pembagian masyarakat berdasarkan pekerjaannya. Bukan berdasarkan kelas masyarakat ataupun tingkatan golongannya.Dalam perkembangan masyarakat Hindu di Nusantara dikenal sistem kasta yang terdiri dari 4 tingkatan masyarakat yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Hal ini sesuai dengan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dalam bidangAda empat kasta dalam agama Hindu, yang membedakan antara golongan satu dengan lainnya. Pembentukan kasta mempunyai tujuan utama untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya yang dianggap ras paling baik, dibandingkan ras bangsa Dravida yang dianggap lebih rendah. Empat Kasta tersebut dijelaskan sebagai berikut.Sistem Kasta Sistem kasta merupakan stratifikasi sosial yang mempunyai peranan masing-masing 4 kasta; Brahmin (pendidik), Ksatriya (pemerintah), Vaisya (peniaga), dan Sudra (pekerja) Lima prinsip utama dalam agama Hindu 1. Kewujudan Tuhan yg tunggal 2. Manusia itu suci 3. Perpaduan melalui percintaan 4.

Apakah umat Hindu di Indonesia masih menerapkan sistem

KASTA | nurshofiah

Sistem Kasta di India - Emak Mbolang Nina Yusmiana: SISTEM PELAPISAN SOSIAL DALAM SUATU MASYARAKAT rifky alan (@rifkyalan2) | Twitter Sistem Kasta India.docx - Faktor Sistem Kasta India Sistem kasta India dicipta oleh golongan Aryan Meraka menakluki India dengan sepenuhnya pada awal | Course Hero Apa Perbedaan Sistem Kasta Dgn Sistem Kelas - Brainly.co.id Perbedaan Sistem Pelapisan SosialSC, ST dan OBC berada di luar sistem kasta empat tingkat di India, yang didasarkan pada agama Hindu. Negara ini memiliki 20 IIM dan 23 IIT. Ini adalah lembaga publik otonom pendidikan tinggi dan dikenal sebagai lembaga kepentingan nasional.Sistem Kasta pada umumnya dikaitkan dengan sistem Varna dalam agama Hindu. Pada hakikatnya, tiada perkataan kasta dalam mana-mana kitab agama Hindu. Perkataan kasta berasal daripada Latin iaitu Castus / Casta kemudian diguna pakai oleh orang Portugis dan Sepanyol.Sistem pelapisan sosial dalam kebudayaan Hindu adalah dengan sistem kasta, yang membagi masyarakat menjadi empat kasta yaitu kasta Brahmana,Ksatria, Waisya dan Sudra. Pembahasan: Dalam kebudayaaan Hindu, dikenal stratifikasi sosial, atau pelapisan sosial. Masyarakat dibagi menjadi tingkatan atau lapisan yang disebut kasta atau warna.Masyarakat Bali didasarkan pada sistem kasta Catur Warna Hindu, walaupun tidak serumit yang terjadi di India. Versi sederhana ini menjelaskan pembagian manusia ke dalam 4 kasta yang berbeda : Kasta Brahmana , orang yang mengabdikan dirinya dalam urusan bidang spiritual seperti sulinggih , pandita dan rohaniawan .

Larutan Yang Bersifat Asam Cek Resi Indah Logistik D Heaven Spa Terapis Sumber Sirah Gondanglegi Kelainan Otot Yang Disebabkan Adanya Infeksi Bakteri Clostridium Tetani Ikan Baronang Bakar Lari Jarak Dekat Menggunakan Start Goosebumps Sub Indo Avast Service High Disk Usage Border Portal Binus Struktur Dan Kaidah Cerpen

Fahami Apa Itu Sistem Kasta Masyarakat Hindu

Kita selalu mendengar berkenaan sistem kasta yang wujud di kalangan masyarakat Hindu.

Sebagai pemberitahuan, artikel ini ditulis bukan untuk menjawab persoalan adakah sistem kasta tetap diamalkan penganut Hindu yang ada di Malaysia, tetapi hanya untuk menjelaskan pada orang ramai berkenaan sistem kasta dan kelasnya. Kami akan cuba menulis tentang sistem kasta Hindu di Malaysia dalam artikel lain.

Kami bawakan artikel ini kerana kami melihat masih banyak kekeliruan yang timbul berkenaan kepercayaan masyarakat Hindu ini, menyebabkan banyak gambaran kurang jelas berkenaan isu sensitif ini.

Sejauh mana kefahaman anda berkenaan sistem kasta masyarakat Hindu? Jom kita belajar serba sedikit tentang sistem ini.

Asal-usul sistem kasta

Fahaman berkenaan kasta sebenarnya sangat berkait dengan kepercayaan masyarakat Hindu. Ini kerana menurut kepercayaan agama Hindu, dunia ini dicipta oleh Brahma, Tuhan Pencipta dalam masyarakat Hindu yang mempunyai empat wajah.

Turut sama dikenali dengan nama Vagisa dan Savayambhu, Brahma dipercayai pencipta kepada keempat-empat kitab Veda yang setiap satunya mewakili empat mulutnya.

Melalui catatan yang terkandung dalam catatan lama yang dinamakan Rigveda, semua masyarakat Hindu berasal daripada bahagian-bahagian tubuh Brahma sendiri dengan setiap satu bahagian asal kaum tersebut, akan mewakili kedudukan serta fungsi kaum itu dalam sistem masyarakat Hindu.

Kepercayaan mereka menyebut empat kumpulan yang berasal daripada Brahma lahir daripada kepala, tangan, betis dan tapak kaki Brahma - dengan satu lagi kumpulan pula dikatakan bukan berasal daripada Brahma.

Walaupun label kasta sering digunakan, nama sebenar sistem ini adalah 'jati'. Hanya selepas kedatangan orang Portugis ke kawasan Asia Selatan pada sekitar abad ke 16, penggunaan istilah 'casta' yang membawa makna 'kaum' atau 'bangsa' digunakan masyarakat luar, bagi merujuk kepada sistem yang digunakan masyarakat Hindu.

Sejak bila sistem kasta dimulakan?

Sejarah sebenar bagaimana mulanya sistem kasta ini dalam masyarakat Hindu tidak dapat ditentukan, ini kerana wujud pelbagai jenis kisah dan mitos yang tidak jelas asal-usulnya saling bercampur baur.

Pada awalnya sistem kasta dikatakan diperkenalkan oleh orang Aryan yang datang ke kawasan itu dari Asia Tengah, memperkenalkan sistem itu bagi memudahkan mereka mengawal masyarakat. Orang Aryan sendiri melakukan pemilihan, meletakkan individu-individu ke dalam kumpulan masing-masing dan setiap individu diberikan tugas khas.

Bermula daripada itulah setiap individu dalam masyarakat Hindu sejak lahir sudah ditetapkan jalan hidupnya dari mula sehingga akhir hayat.

Pendapat ini dipertikaikan pada zaman moden, yang tidak menemui sebarang hubungkait di antara orang Aryan dengan masyarakat Hindu. Selain itu rekod dalam buku Manusmriti yang ditulis beribu-ribu tahun lamanya, menunjukkan sistem kasta memang sudah sekian lama digunakan dalam melindungi kedudukan dan sistem masyarakat Hindu.

Walaupun tidak diketahui dengan lebih tepat sejarahnya, pemahaman terhadap sistem kasta mempunyai rekod yang terperinci memudahkan kita memahaminya. Setiap kumpulan kasta akan diberikan 'karma' atau 'kerja' yang telah ditetapkan sebagai tanggungjawab setiap hari, dengan 'dharma' atau 'tanggungjawab' yang perlu dipenuhi sebagai tuntutan agama mereka.

Kumpulan-kumpulan kasta

Terdapat empat kumpulan kasta secara rasmi dalam sistem sosial masyarakat Hindu. Kumpulan pertama dinamakan sebagai Brahmin, mereka yang berada pada kedudukan paling atas berikutan tanggungjawab mereka memelihara agama Hindu serta cara hidup yang mereka amalkan. Golongan Brahmin diberikan tanggungjawab menjadi ahli falsafah serta ahli agama.

Golongan kedua pula digelarkan Kshatriya (Kesatria) yang bermakna pelindung kepada orang awam. Golongan ini diberikan tanggungjawab memimpin masyarakat, memainkan peranan sebagai raja, pahlawan atau panglima mereka. Majoriti pemimpin masyarakat Hindu akan dipilih daripada golongan Kshatriya. Individu Kshatriya paling terkenal dalam sejarah dunia adalah Siddartha Gautama Buddha, pengasas kepada agama Buddha yang lahir sebagai seorang pewaris kasta Kshatriya.

Vaishyas adalah golongan ketiga yang mempunyai tugas mentadbir keamanan masyarakat melalui aktiviti harian seperti perladangan, penternakan dan kegiatan ekonomi. Kumpulan ini mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat Hindu berikutan dekatnya tugasan mereka dalam masyarakat setiap hari. Golongan peniaga akan datang daripada golongan Vaishyas. Sekiranya anda lihat ceti-ceti pemberi hutang, kebiasaannya mereka datang dari kelompok ini.

Kelompok rasmi terakhir dalam sistem kasta adalah golongan Shudras. Mereka ini adalah orang-orang kebanyakan yang tidak mendapat sebarang keistimewaan. Kebanyakan daripada mereka ini diberikan tanggungjawab melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa. Golongan ini datang daripada mereka yang lahir sebagai Shudras dan boleh juga datang daripada kelompok kasta atas yang dihukum kerana melakukan kesalahan-kesalahan tertentu.

Kelompok terakhir yang di luar sistem

Dalam sistem kasta, empat 'jati' di atas adalah empat kumpulan rasmi yang digelarkan sebagai 'varna.' Bagaimanapun, wujud sebuah lagi kelas yang dipercayai tidak datang daripada bahagian tubuh Brahma - kelompok yang dinamakan 'achoot.'

'Achoot' bermakna 'mereka yang tidak layak disentuh' atau 'untouchables.' Dalam zaman moden, mereka kini digelarkan sebagai golongan Dalit, membawa makna 'golongan yang ditekan'. Gelaran Dalit hanya mula digunakan sejak 1930-an sebagai penambaikan kepada gelaran 'Harjian' (pengikut Hari/Tuhan) yang cuba diperkenalkan sebelum tiu.

Bagaimana seseorang itu diiktiraf sebagai Dalit? Dia tidak punya pilihan.

Dia dilahirkan sebagai seorang Dalit dan akan mati sebagai Dalit. Seorang Dalit tidak boleh keluar daripada kastanya dan perlu menerima nasibnya, kerana setiap ahli keluarga kelompok Dalit dipercayai pernah melakukan kesalahan dalam kehidupan lalu mereka.

Seorang Dalit wajib melakukan kerja-kerja kotor, bergelumang dengan najis serta perlu menguruskan bangkai-bangkai lembu yang mati sebagai salah satu tanggungjawab utama mereka. Individu Dalit dilarang daripada masuk ke tempat-tempat keagamaan serta tidak dibenarkan berkongsi sumber air dengan masyarakat lain. Mereka juga tidak boleh melalui kawasan di mana masyarakat kasta lain tinggal.

Selepas penjajahan British sedikit sebanyak membantu orang Dalit keluar daripada tekanan sistem ini, wujud gerakan untuk membantu mereka menjadi lebih berdikari dalam sistem sosial masyarakat mereka. Sedikit sebanyak masyarakat Dalit berjaya keluar daripada kepompong yang membelenggu mereka sehingga berjaya menjadi komuniti yang semakin disegani.

Bagaimanapun, stigma terhadap orang Dalit masih menghantui India.

Walaupun mempunyai jumlah populasi yang amat signifikan dalam populasi keseluruhan negara tersebut dengan leebih 16 peratus atau 300 juta individu Dalit hidup di India, mereka tetap berdepan ancaman sistem kasta yang seakan mahu menjadikan mereka mangsa, hamba atau kedua-duanya.

Kes-kes keji seperti pembunuhan seorang gadis Dalit berusia 14 tahun hanya disebabkan ada pasangan benci akan status gadis itu atau seorang pemuda Dalit yang dibunuh hanya disebabkan dia telah menunggang kuda (yang sepatutnya menjadi larangan pada dia) masih kedengaran.

Dua kes ini, bukannya berlaku lama dahulu tetapi baru saja berlaku tahun ini. Kita harus sedar pada tahun 2018 di India, seseorang boleh kena pancung hanya kerana ada orang tak suka dengan keturunan kita.

Bagaimana Rasanya Jadi Kasta Terendah Di India? - Tirto.ID

Sistem Kasta Dalam Agama Hindu : sistem, kasta, dalam, agama, hindu, Bagaimana, Rasanya, Kasta, Terendah, India?, Tirto.ID

Dari Kuala Lumpur Ke New Delhi: Sistem Kasta Di India

Sistem Kasta Dalam Agama Hindu : sistem, kasta, dalam, agama, hindu, Kuala, Lumpur, Delhi:, Sistem, Kasta, India

Oh... Kasta, Nasibmu" - Kompasiana.com

Sistem Kasta Dalam Agama Hindu : sistem, kasta, dalam, agama, hindu, Oh..., Kasta,, Nasibmu

Para Pendeta Dalam Sistem Kasta Dalam Kebudayaan Hindu Budha Disebut - Sebutkan Itu

Sistem Kasta Dalam Agama Hindu : sistem, kasta, dalam, agama, hindu, Pendeta, Dalam, Sistem, Kasta, Kebudayaan, Hindu, Budha, Disebut, Sebutkan

Perkembangan Kebudayaan Dan Agama Hindu-Buddha Di Hindustan (Asia Selatan) | Perkembangan Pemerintahan Masa Hindu-Buddha Di Hindustan

Sistem Kasta Dalam Agama Hindu : sistem, kasta, dalam, agama, hindu, Perkembangan, Kebudayaan, Agama, Hindu-Buddha, Hindustan, (Asia, Selatan), Pemerintahan

Sistem Kasta

Sistem Kasta Dalam Agama Hindu : sistem, kasta, dalam, agama, hindu, Sistem, Kasta

Sistem Kasta

Sistem Kasta Dalam Agama Hindu : sistem, kasta, dalam, agama, hindu, Sistem, Kasta

Para Pendeta Dalam Sistem Kasta Dalam Kebudayaan Hindu Budha Disebut - Sebutkan Itu

Sistem Kasta Dalam Agama Hindu : sistem, kasta, dalam, agama, hindu, Pendeta, Dalam, Sistem, Kasta, Kebudayaan, Hindu, Budha, Disebut, Sebutkan

Hinduisme - WRSP

Sistem Kasta Dalam Agama Hindu : sistem, kasta, dalam, agama, hindu, Hinduisme

Kasta, Agama Dan Kebodohan | DONGBUD

Sistem Kasta Dalam Agama Hindu : sistem, kasta, dalam, agama, hindu, Kasta,, Agama, Kebodohan, DONGBUD

Para Pendeta Dalam Sistem Kasta Dalam Kebudayaan Hindu Budha Disebut - Sebutkan Itu

Sistem Kasta Dalam Agama Hindu : sistem, kasta, dalam, agama, hindu, Pendeta, Dalam, Sistem, Kasta, Kebudayaan, Hindu, Budha, Disebut, Sebutkan